วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

ภาณุ มณีวัฒนกุล นักเขียนและช่างภาพแนวสารคดี ช่างภาพระดับสากล

 
นักเขียนและช่างภาพแนวสารคดีที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เขาย้ายจากเชียงใหม่มาอยู่หัวหิน ด้วยเหตุผลที่ว่า "ผมไม่ได้เลือกหัวหิน หัวหินนั่นแหละที่เลือกผม" กับชีวิตในช่วงที่เหลือที่ออกแบบไว้ว่าจะค่อยๆ ปลดปล่อยสมบัติติดตัวออกไปให้หมด เพื่อให้ตัวเบาสำหรับการโยกย้ายชีวิตครั้ง­สุดท้ายไปที่เม็กซิโก
นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพมืออาชีพของวงการนิตยสารไทย ช่างภาพที่เป็นดวงตาของของ a day

 
ผู้บริหารที่เป็นหัวใจของ Day Poets ช่างภาพที่เป็นดวงตาของของ a day ปรากฏการณ์สำคัญของวงการนิตยสารไทย ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เติบโตบนความ­ล้มเหลวทางการศึกษา